Szolgáltatásaink

Élőerős objektumőrzés

Vállaljuk ügyfeleink telephelyeinek, intézményeinek, irodaházainak, raktárainak stb. folyamatos vagy bizonyos napszakban történő védelmét, portaszolgálat és rendészeti feladatok ellátását – fegyver nélküli formaruhás, fegyveres vagy kutyás biztonsági őrökkel – az igényekhez igazodva.

Speciális védelmi feladatok ellátása

– Személyvédelem
– Bombakutatás

Rendezvénybiztosítás

Folyamatosan vállaljuk különböző rendezvények, sportesemények, magán – és vállalati összejövetelek biztosítását.

Különleges szállítmányok kísérése

Cégünk vállalja nagy értéket képviselő vagy kiemelt kockázatú (jövedéki termékek, nagy értékű termékek, ill. vagyontárgyak) kísérését és biztosítását, melyre speciálisan képzett személyzettel rendelkezünk.

Komplex biztonságtechnikai és tűzjelző rendszerek tervezése, telepítése

A gyakorlatban közismert tény, hogy magas szintű vagyonvédelmi tevékenységet csak az élőerős és a technikai őrzés kombinációja jelenti. Az optimális őrzés-védelem fent említett két terület alternatívájának helyes arányát az adott – védendő – objektum ismeretében konkrétan határozzuk meg. A teljes körű vagyonbiztonság elengedhetetlen eleme a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő berendezések, eszközök alkalmazása, telepítése. Cégünk igény szerint teljes körű szolgáltatást nyújt a különféle riasztórendszerek, beléptető rendszerek, és kamerás figyelőrendszerek kidolgozásától és telepítésétől egészen a folyamatos ellenőrzésig és karbantartásig, valamint praktikus javaslatokat tesz az objektum védelmi szintjének megerősítésére.

– Mechanikai védelem kialakítása, (a MABISZ előírásainak megfelelően)
– Elektronikus védelmi rendszer telepítése, beleértve a komplett megfigyelő videó rendszerek telepítését is
– Interaktív többfunkciós riasztórendszerek telepítése
– Tűzjelző hálózatok komplett tervezése, hatósági engedélyeztetése és kivitelezése, valamint üzemeltetése, karbantartása

GPRS távfelügyelet, illetve járműellenőrzés

– Betörésvédelem
– Műholdas járműkövetés
– Tűzvédelem
– Egészségügyi távfelügyelet
– Lift felügyelet
– Hőmérséklet felügyelet
– Automaták felügyelete
– Játékgépek felügyelete
– Műszaki távfelügyelet

Magánnyomozás

A Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. munkatársai vagyonvédelmi és/vagy magánnyomozói igazolvánnyal és sokéves, széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A magánnyomozás tevékenységi köréhez kapcsolódó, a Megbízó igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szolgáltatásaink az alábbiak:

– Céginformáció beszerzése, szerződés, megállapodás megkötését, valamint banki, pénzügyi tranzakciókat megelőzően, jogi és
magánszemélyek részére valós anyagi helyzet, fizetőképesség megállapítása céljából:
– cégbírósági anyagok célirányos átvizsgálása szűrése, elemzése
– ingatlanokra vonatkozó tulajdoni lapok felkutatása és beszerzése
– egyéb nyilvános adattári információk szükség szerinti megszerzése
– székhelyek, telephelyek leplezett, vizuális felderítése, valós anyagi helyzet feltárása érdekében.

Jogszerű adósságkezelés keretében, jogi és magánszemélyek részére vállaljuk anyagi természetű konfliktusok rendezését az alábbiak szerint:

– Az adós vagyoni helyzetének, fizetőképességének felmérése, adott esetben tartózkodási helyének felkutatása
– Eltitkolt ingó és ingatlan feltárása
– A beszerzett információk alapján egyeztető tárgyalások előkészítése
– Az adósság rendezésének ütemezése, szükség esetén végrehajtási eljárás indítása

Személyek, események megfigyelése, dokumentálása:

– Személyek napi mozgásának ellenőrzése, kapcsolatok feltérképezése
– Események dokumentálása közterületen.
– Eltűnt személyek felkutatása, ismeretlen helyen tartózkodó gyermekek és felnőttek hollétének megállapítása
– Magán-, és jogi személyek részére történő információ gyűjtése. Napjainkban fokozódó igényként jelentkezik természetes személyekről történő információk beszerzése. Az információigény irányultsága többkomponensű. Általános gyakorlattá vált, hogy bizonyos munkakörök betöltése előtt, a munkáltató az alkalmazás előtt álló személy emberi mentalitásáról, megbízhatóságáról, állításainak valóságtartalmáról meg kíván győződni.
Érdekes módon a magánéletben a párválasztással kapcsolatban is hasonló igények jelentkezhetnek.

– A fentiekkel kapcsolatban vállaljuk magánszemélyekről un. Életmódvizsgálat elvégzését. Az ellenőrzés kiterjed a lakó-, a munkahelyi és egyéb környezetükben történő információk beszerzésére. A vizsgálat alkalmas továbbá a kapcsolatrendszer felderítésére is. A Megbízó képet kap a vizsgált személy jellembeli, erkölcsi tulajdonságairól, anyagi viszonyairól, valamint a vizsgált környezetben kialakult általános véleményről, a személy megnyilvánulásairól.

– Egyéb speciális információ igény esetén egyedi konzultáció után állunk rendelkezésre.
– Ügyvédi irodák részére információk gyűjtése, peres ügyekben érintett személyek felkutatása, meghallgatása a Megbízó érdekeinek
leplezésével.
– Márka- és védjegyvédelem keretén belül vállaljuk tárgyak, eszközök, szellemi termékek védelmét, licensz szerződések előkészítését,
védjegybitorlás felderítését, megszakítását.

Biztonsági szaktanácsadás

Képzett szakembereink segítenek megtalálni ügyfeleinknek a veszélyelemzés során feltárt rizikófaktorok és az ehhez kapcsolódó biztonsági igények, valamint az anyagi lehetőségek összehangolásával azt a legoptimálisabb eljárást, mellyel az őrzést a legcélszerűbb módon hajthatja végre.

Vagyonvédelmi kockázatelemzés

Felkutatjuk ügyfeleink őrzendő területein lévő veszélyforrásokat és kockázati pontokat, melyek lefedése elengedhetetlen a biztonság megvalósításához.

Áruházőrzés

Bármilyen jellegű áruház és elárusítóhely őrzése, jól képzett biztonsági őrökkel és igény szerint biztonságtechnika telepítésével.

Létesítménygazdálkodás

Cégünk elvégzi komplex létesítmények (irodaházak, egyetemek, üzemek, bevásárlóközpontok stb.) gazdálkodási üzemeltetési feladatainak ellátását

Szakértők alkalmazása

– Igazságügyi szakértők bevonásával történő bizonyítékok gyűjtése
– írásszakértői
– ujjnyomat szakértői
– nyomszakértői
– zárszakértői
– vegyi szakértői

Takarítás

Cégünk vállalja mindennemű takarítási, tisztítási munkák elvégzését igény szerint, nemcsak állandó megbízás alapján, hanem akár eseti jelleggel is (pl. nagytakarítás, növények, üvegfelületek tisztítása, stb.) irodák, lakások, kis- és nagy cégek , stb. részére is. Kapcsolattartó munkatársaink igyekeznek figyelembe venni mindent kérést, kezdve a különleges időpontoktól, a felhasznált tisztítószerek minőségéig.